img1

Recyklace

 

Provádíme zpracování odpadu drcením a tříděním na požadovanou zrnitost, s cílem zpětného použití ve stavbách. Recyklace přemění stavební odpad na znovu použitelný materiál, který lze využít nejen ve stavebnictví.

Veškeré práce provádíme naší moderní technikou řádně a odborně, v odpovídající kvalitě a požadovaném čase.

Nabízíme také prodej recyklovaného stavebního materiálu

Výhody recyklace

 • úspora nákladů oproti nákupu nových surovin
 • úspora nákladů na ukládání a dopravu odpadu
 • snížení ekologické zátěže
 • šetření přírodních zdrojů

Specializujeme se na recyklaci a třidění

 • cihelné suti
 • betonu
 • železobetonu
 • živice

Zpětné využití stavební odpadu v současnosti

 • zásypové a násypové materiály
 • podkladní vrstvy pod základové konstrukce
 • pokladní materiál pod silnice či železnice
 • jako kamenivo do živičnýh směsí

  Kontaktujte nás